NRC Code

Deze NRC Code gaat over ons doen en laten als journalistieke medewerker van Mediahuis NRC

Lees meer

Inleiding

Deze NRC Code gaat over ons doen en laten als journalistieke medewerker van Mediahuis NRC, als verslaggever, eindredacteur, audioredacteur, fotoredacteur, vormgever, chef of in enige andere functie.

De NRC Code wil ook het karakter en de kernwaarden van NRC-journalistiek vastleggen voor redacteuren, medewerkers, abonnees en lezers. Daarnaast kan de code dienen als grondstof voor het journalistieke gesprek op de redactie en daarbuiten.

We hebben de code opgesplitst in twee ‘niveaus’:

A teksten die de regels geven
B naast korte toelichtingen

Nadere uitwerkingen van deze ‘printversie’ en voorbeeldsituaties (C) kunnen worden toegevoegd op NRC Connect.

De regels vervat in deze code gelden voor redacteuren in voltijd en deeltijd, en ook voor freelance medewerkers – tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld bij nevenactiviteiten).

De regels gelden voor alle NRC-journalistiek die wij publiceren, in de gedrukte kranten, op de website of in apps.